• Sinh năm 1942
 • Quê quán : Dĩnh Kế, nay thuộc Thành phố Bắc Giang .
 • Hiện ở tại Chu Điện, Lục Nam
 • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Hương đất (3 tác giả), Hà Bắc. 1984 - Thơ
 • Đồng hành (chung), Bắc Giang. 2002 - Thơ
 • Lặng lẽ vầng trăng, NXB Hội Nhà văn. 2004 - Thơ
 • Chạm vào xa xanh, NXB Hội Nhà văn. 2007 - Thơ
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • Hoa Xuân
 • Trách bác Hoàng Cầm
 • Chạm Vào Xa Xanh
 • Ngày Xuân Chiêm Nghiệm...
 • Một Chiều Nghi Xuân
 • Tháng Ba
 • Chiều Nha Trang
 • Những Người Mẹ Chưa Chồng
 • Giỗ Mẹ