• Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định
 • Sinh ngày 15 tháng 6, 1914 tại Trung Thành, Nam Định
 • Giáo Sư, Triết Gia, Linh Mục Thiên Chú Giáo .
 • Tốt nghiệp triết học tại chủng viện Saint Albert Le Grand Pháp.
 • Năm 1943 đến 1946 ông dạy triết học tại Chủng Viện Bùi Chu.
 • Năm 1947, ông lại sang Pháp nghiên cứu về triết học 10 năm tại Institut des Hautes Etudes Chinoise.
 • Năm 1958 ông dạy triết học phương Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh- Đại Học Văn Khoa Sài Gòn-Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Đà Lạt.
 • Mất ngày 25 tháng 3, 1997 tại Carthage, tiểu bang Missouri Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi.

  Ông để lại ít nhất 30 cuốn sách như :

  HIẾN CHƯƠNG GIÁO DỤC - HƯNG VIỆT - NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY - HỒN NƯỚC VỚI LỄ GIA TIÊN - NHÂN CHỦ - KINH HÙNG KHẢI TRIẾT - - LẠC THƯ MINH TRIẾT - TÂM TƯ HAY LÀ KHOA SIÊU LÝ CỦA VIỄN ĐÔNG - TINH HOA NGŨ ĐIỂN - THÁI BÌNH MINH TRIẾT I và II - CẨM NANG TRIẾT VIỆT - VŨ TRỤ NHÂN LINH - VĂN LANG VŨ BỘ - ĐỊNH HƯỚNG VĂN HỌC - CỬA KHỔNG - CHỮ THỜI - DỊCH KINH LINH THỂ - VIỆT TRIẾT NHẬP MÔN - GỐC RỄ TRIẾT VIỆT ...
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 1.
 • HỒN NƯỚC VỚI LỄ GIA TIÊN (1)
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 2.
 • CON NGƯỜI QUA NHỮNG NÉT CĂN CƠ
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 3.
 • ÔNG TRĂNG MÀ LẤY BÀ TRỜI
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 4- BỨC TRANH VĂN TỔ
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 5- CÂY VIỆT
 • BỐN CHẶNG HUYỀN SỬ NƯỚC NAM
 • TỪ HẢI ANH HÙNG
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 6- SÁCH ƯỚC - HÌNH SÁCH ƯỚC
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Ghi Chú Về Nguồn Gốc Nho - Gậy Thần
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - LẠC THƯ LÀ SÁCH CỦA LẠC DÂN
  TRỐNG ÐÔNG SƠN TRANG ÐẦU LỊCH SỬ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Trống Đồng
 • GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Nhân Thoại - Kết
 • Địa Vị Phụ Nữ Trong Việt Nho
 • Vương Đạo Với Bá Đạo
 • SỬ TRÌNH HÌNH THÀNH VĂN HÓA VIỆT
 • VIỆT HOA AI ĐẶT NỀN TRƯỚC CHO NHO GIÁO ?
 • THỜI ĐẠI HOÀNG VIỆT
 • LƯỢC ĐỒ BÀI VŨ SƠ NGUYÊN CỦA VIỆT TỘC
 • SỰ TÍCH PHẬT BÀ CHÙA HƯƠNG TÍCH
 • VIỆT TỈNH CƯƠNG XÉT NHƯ ẤN TÍCH CỦA NHÂN CHỦ THUYẾT
 • NHÂN CHỦ
 • TRIẾT LÝ TRUYỆN KIỀU - TỪ HẢI ANH HÙNG
 • QUỐC TÚY QUỐC HỒN XUYÊN QUA TỤC ĂN TẾT
 • NHỮNG CHẶNG TIẾN CỦA TRIẾT VIỆT
 • TINH HOA VĂN HÓA VIỆT
 • NÉT CONG DUYÊN DÁNG CỦA VIỆT TỘC
 • VỤ HIẾP DÂM LỊCH SỬ LỚN NHẤT CHƯA ĐƯỢC TUYÊN ÁN
 • BÀN VỀ CỔ SỬ TÀU
 • TINH HOA NGŨ ĐIỂN (1)
 • NHỮNG CHẶNG LỚN TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA CHIA LÀM HAI THỜI VIỆT NHO VÀ HÁN NHO
 • TỪ VIỆT MỄ TỚI VIỆT THƯỜNG
 • TRỐNG QUÂN
 • Kinh Thi Hay Là Khi Dân Viết Sách