KHA TIỆM LY

 • Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế
 • Sinh năm 1950 tại Định Tường
 • Trước 75 là giáo sư Quốc Văn, Hán Văn, rồi là Sĩ Quan Pháo Binh QLVNCH
 • Viết từ thời trung học với nhiều bút danh: Liêu Tần Chương, Lam Kha, Kha Tiệm Ly và tên thật
 • Kha Tiệm Ly TL nhiều thể loại: Văn, thơ, phú ... với nhiều đề tài khác nhau.
 • Hiện sống tại Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • HẬN NAM QUAN
 • UỐNG RƯỢU VỚI PHÀN KHOÁI
 • PHÚ TẶNG VỢ
 • TÓC CON GIỜ ĐÃ HOA RÂM
 • HẬN HOÀNG SA • THIÊN HÀ TIỂU THƯ