• Sinh năm 1945
 • Tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
 • Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
 • Nguyên Phó Giám đốc sở Xây Dựng Bắc Ninh
 • Hội kiến trúc sư Việt Nam
 • Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • "Mưa Bóng Mây"- Thi Tập - nhà XB Hội nhà văn VN
 • HUY PHÁCH - thơ tuyển - Nhà XB Hội nhà văn- 2012
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • THÀNH PHỐ TRẺ
 • ĐI TRONG MIỀN QUAN HỌ
 • NHÀ QUÊ
 • ĐỘNG THỔ
 • HOA MÓNG RỒNG
 • CÂU CA
 • Ô - SIN
 • NÔNG NHÀN
 • NÓI VỚI CON SAU KỲ THI TỐT NGHIỆP
 • Tâm Sự Tuổi Hưu
 • Nước Từ Lòng Đất
 • Xa… Gần
 • BẮT CON ĐOM ĐÓM…
 • NGÀY XƯA
 • Xem Tranh Gà “Đại Cát”
 • BÊN TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔ
 • THUẬN THÀNH
 • ĐẤT NGHÌN NĂM MANG DÁNG MẸ LƯNG CÒNG
 • THÀNH PHỐ DÒNG THỜI GIAN • TÌM VỀ CỘI NGUỒN KIẾN TRÚC
 • LÝ THÁI TỔ, CHIẾU DỜI ĐÔ VÀ TẦM NHÌN QUY HOẠCH
 • GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TẦM NHÌN QUY HOẠCH
 • GÌN GIỮ “HỒN ĐÔ THỊ” VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THÀNH PHỐ
 • ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ BẮC NINH, MỘT HÌNH TƯỢNG KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO
 • HỌC “SỢ”
 • TỪ BIA ĐÁ “KIM BẢNG LƯU PHƯƠNG” TỚI THÁP BÚT “BÁO NGHIÊM”
 • TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG CÔNG TRÌNH THỂ HIỆN QUYỀN LỰC HAY CĂN BỆNH “HOÀNH TRÁNG” ?
 • LÀNG TRONG PHỐ VỚI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ BẮC NINH VÀ BÀI TOÁN 2 TRONG 1
 • QUY HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC NINH 20 NĂM - MỘT TẦM NHÌN