• Tên thật Nguyễn Thị Huyền Sương
  • Hiện đang sinh sống tại đường Hòa Bình. Phường An Cư, Quận ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Học vấn: Đại học Luật
  • Tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn: Không phải lần đầu - tháng 9 năm 2014 (gồm 7 truyện)
  • Một số bài bút ký, tản văn, thơ đăng trên các báo địa phương
  • Hiện là Hội viên Hội Nhà Văn thành phố Cần Thơ  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI