• Sinh năm 1949
  • Tại Quảng Ngãi
  • Tốt nghiệp sư phạm Saigon năm 1970 và dạy học cho đến năm 1980 thì nghỉ.
  • Cử nhân Triết học giáo khoa Tây phương 1972/Đại học Văn Khoa - SAIGON.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI