HOÀNG SONG LIÊM

. Sinh năm 1934 tại Hà Nội
. Đã cộng tác với các báo Tia Sáng, Hồ Gươm...vào những năm 1949-1950.
. Chủ bút "Chiếu bóng tuần báo- Hà Nội" 1951.
. Cựu sĩ quan không quân QLVNCH.
. Hiên định cư tại Hoa Kỳ.

ĐÃ XUẤN BẢN :
. Thơ Hoàng Song Liêm, Nghiêm Huy Giao." nxb Kuy Sơn- Hà Nội 1952.
. Thơ Hoàng Song Liêm - nxb Văn Nghệ -tp.HCM 2004.
. Thơ tình Hoàng Song Liêm - 2006.
TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI