• Sinh ngày 13.8.1938
 • Tại Kim Thành Tỉnh Hải Dương.
 • Sáng tác từ năm 1960 cho đến nay
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  1/- Tiểu thuyết:
 • Chiến luỹ đá
 • Sau mùa lá rụng
 • Chờ đến ngày mai
 • Tiểu thuyết lịch sử: Tám triều Vua Lý :
  + Tập 1 Thiền sư dựng nước (690 trang khổ 14,5-0,5)
  + Tập 2 Con ngựa nhà Phật ( 916 trang khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 3 Bình Bắc dẹp Nam (924 trang khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 4 Con đường định mệnh ( 984 trang khổ 14,5- 20,5):
 • Tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần
  + Tập 1 Bão táp cung đình ( 384 tr khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 2 Đuổi quân Mông Thát ( 400tr khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 3 Thăng Long nổi giận (424 tr khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 4 Huyết chiến Bạch Đằng ( 592 tr khổ 14,5-20,5)
  + Tập 5 Huyền Trân công chúa (352 tr khổ 14,5- 20,5)
  + Tập 6 Vương triều sụp đổ (576 tr khổ 14,5- 20,5)
 • 2/- Các tác phẩm khác:
 • Mùa vàng
 • Con đường phía trước
 • Làng trong phố
 • ký sự ven hồ
 • Tập truyện ngắn Đêm qua làng
 • Văn hoá phong tục (khảo cứu)
 • Tạp văn (2 tập)
 • Trắng án Nguyễn Thị Lộ (phê bình, tiểu luận)
 • Người ấy chỉ xuất hiện có một lần…
 • Đoạt được nhiều giải thưởng văn học nhưng ông tâm đắc nhất là :
 • Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội 2008
 • Giải bạc về Sách văn học hay năm 2011 của Hội xuât bản
 • Giải thưởng văn chương do bạn đọc tôn vinh- Tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần- của trang mạng trannhuong.com 9/2011
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI