• Sinh năm 1944 . Tại Thái Bình .
 • 1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • 1973 làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình.
 • 1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.
 • Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.
 • Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Bên bờ vịnh Rạch Giá tập truyện
 • Thời gian gom nhặt (thơ)
 • Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)
 • Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)
 • Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 1
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 2/1
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 2/2
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 3
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 4
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 5
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 6
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 7
 • NGUYỄN THỊ LỘ - Chương 8 - Kết

 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 1
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 2
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 3
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 4
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 5
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương 6
 • TÌM LẠI CỘI NGUỒN VÀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT -Chương Kết
 • SUY NGẪM VỀ TIẾN TRÌNH VĂN MINH NHÂN LOẠI
 • BÀN LẠI VỚI GIÁO SƯ LÊ MẠNH THÁT
 • LÂU ĐÀI TRÊN MÂY HAY DỰ CẢM SÁNG SUỐT ?
 • THƯA CÙNG GIÁO SƯ LÊ THÀNH KHÔI
 • NHÀ VĂN BÚT NGỮ NGƯỜI THỢ CÀY CẦN MẪN
 • NGHI ÁN QUANH BÀI THƠ CÂY CHUỐI
 • TÚ XƯƠNG BI KỊCH TRĂM NĂM
 • DI NGÔN PHẬT SỐNG LUƯ CÔNG DANH
 • HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CỘI NGUỒN
 • KHỀ KHÀ CÙNG NHÀ VĂN SƠN NAM
 • TRƯỜNG SA DAY DỨT
 • CHỈ MẤY VẦN THƠ MẤY ÐIỆU CA
 • HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ PHẢN KHÁNG ÐẾN NỔI LOẠN
 • HAI BÀI TIỄN BIỆT TRONG THƠ ÐƯỜNG
 • RESEARCHING FOR THE ANCESTRAL AND CULTURAL ORIGIN OF VIETNAMESE - THE ANCESTRAL ORIGIN
 • SỰ HÌNH THÀNH DÂN CƯ ĐÔNG Á
 • GIỮ TÂY NGUYÊN CHO HÔM NAY VÀ MAI SAU
 • ĐÀN XÃ TẮC THỜ AI ?
 • VĂN CHƯƠNG VIỆT TRONG BỐI CẢNH HẬU HIỆN ĐẠI