Hàn Sĩ Nguyên và mẫu thân

HÀN SĨ NGUYÊN


  • Tuổi : Kim Ngưu .
  • Sanh ngày 24-4
  • Nơi cư trú : SaiGon VN
  • Nghề nghiệp : Nhà giáo, Thi Nhạc sĩ
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Truyện thơ Ứng Hầu Phạm Thư (Nhà xuất bản Văn Nghệ SaiGon 2001)
  • Truyện thơ Thạch Sanh Lý Thông Tân Biên (Nhà Xuất bản Thành phố 2001)
  • 1100 ca khúc và rất nhiều bài thơ mọi thể loại : 2 tập truyện thơ - 3 vở kịch cùng những bài văn đoản khúc, biên khảo.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI