• Sinh quán tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
 • Thường trú tại : ngõ 178, phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
 • Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Sóng chiều, thi tập, NXB Văn học 1998
 • Cây lặng lẽ xanh, thi tập, NXB Hội Nhà văn 2004
 • Giọt sương trên lá, thi tập, NXB Hội Nhà văn 2007
 • Đò chiều, thi tập, NXB Văn học 2008
 • Ao cá Bác Hồ, tập ký, (1982, 1984)
 • Phiên chợ Tết quê, tập ký, (2008).
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • GAI HỒNG
 • CÕI TÌNH
 • ĐÒ CHIỀU
 • Tóc hoa râm
 • Hội Lim một mình
 • Áo em