• Sinh ngày 12.10.1970.
  • Tại Tốt Động, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
  • Sĩ quan quân đội.
  • Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI