• Sinh ngày: 12-11-1965
  • Tại : Hải An - Hải Phòng
  • 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.
  • Hiện cư ngụ tại Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng
  • Nơi đang công tác: Trường Trung Học Võ Thị Sáu - Hải Phòng
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Tuyễn Truyện 4 Cây Bút Nữ :
    Việt Văn Mới & Nxb Văn Học & Hà Thể - tháng 7. 2007 liên kết xuất bản  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI