• Sinh tại Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định.
 • Hiện định cư tại Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.
 • Từng dạy học, biên tập sách báo (của Hội VHNT BG).
 • Hội viên: Hội VHNT Bắc Giang, Hội Nhà báo VN, Hội VHNT các DTTS Việt Nam.  
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Các tập truyện ngắn: Trầm hương, Cái lồng sắt, Quán trần gian, Trường có cây dã hương…
 • Các tiểu thuyết: Tên phỉ cuối cùng, Giã từ đêm quan họ, Thờ ơ và tội ác…
 • Các tập truyện Thiếu nhi: Câu chuyện một đội kịch, Chú Rô và cô Dế lắm điều… 
 • ...........................
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI • TIẾNG ĐÊM 
 • Cái Giếng 
 • TRỞ LẠI MIỀN KÝ ỨC 
 • NGƯỜI GẢY KHÚC TƠ LÒNG