• Sinh ngày 19-5-1948, tại Phú Thọ.
 • Năm l966 vào học tại Khoa Toán, trường Đại học Tổng hợp HàNội.
 • Từ 12-1966 đến l0-1970 nhập ngũ trong bộ đội Ra-đa.
 • Từ l0-1970 đến l0-1971 tiếp tục học tại Khoa Toán trường Đai học Tổng hợp Hà Nội.
 • Từ 11-1971 đến 5-1976 học tại Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 • Tốt nghiệp ra trường đã làm việc tại các cơ quan nhà nước: Trường Dự bị Đại học Dân tộc T.Ư, Viện Nghiên cứu Văn học, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Sở Văn hóa -TT tỉnh Gialai-Kontum (cũ), Văn phòng Đại diện Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn VN) tại TP.HCM, Báo Lao động - Xã hội,....
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • THƠ TỨ TUYỆT -
 • RƯỢU CẦN - và SÁU BÀI LỤC BÁT -
 • TỨ TUYỆT MÙA THU -
 • NGƯỜI HÀ NỘI -
 • Ở SÀI GÒN XEM TRANH BÙI XUÂN PHÁI -
 • TRƯỚC VĂN BIA - • CHỊ EM SINH BA
 • CÔ GÁI SƠN TÂY VÀ ANH LÍNH BINH NHÌ
 • SỰ NGHIỆT NGÃ CỦA SỐ PHẬN
 • ĐỊA LINH NHÂN KIỆT
 • CHUYỆN NGƯỜI BÁN THUỐC
 • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • SINH NGÀY 30 THÁNG 4
 • CÁI HÚT NƯỚC
 • CÂU LẠC BỘ VIP
 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨ KHOA HỌC
 • ĐI LÃNH THƯỞNG
 • TRANH CÃI BẤT TẬN
 • NGƯỜI CUỐI CÙNG CỦA MỘT DÒNG HỌ VÕ TƯỚNG
 • ÂM MƯU VÀ TÌNH YÊU
 • 9 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • 8 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • 6 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • TƯỢNG NHÀ MỒ
 • CHUYỆN NGƯỜI HỎNG THI
 • 5 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • 4 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • TÔI ĐI LÀM GIA SƯ
 • 7 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • NHÀ SƯU TẦM VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ NHÀ ĐỊA CHẤT
 • BẠN HỌC LỚP BỐN
 • BẠN HỌC LỚP BẢY
 • THẾ LÀ MỢ NÓ ĐI TÂY !...
 • XÓM VẮNG
 • THỜI GIAN
 • NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ GIÁO (Trích)
 • QUANH HỒ GƯƠM
 • LÀNG KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
 • ANH NUÔI VÀ CHỊ NUÔI
 • NGŨ HỔ TƯỚNG QUÂN
 • LỜI THỀ THỨ HAI
 • CHUYẾN VI HÀNH CUỐI NĂM
 • SỰ LỰA CHỌN NGHIỆT NGÃ
 • KỲ NHÂN DỊ TƯỚNG
 • VỢ CHỒNG NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
 • MẸ ĐỐP
 • “HUYỀN THOẠI” LÝ TOÉT
 • KIẾM TIỀN TIÊU TẾT
 • CÂU CHUYỆN TẤT NIÊN
 • MẸ TÔI LÀ Y TÁ
 • LÁ THƯ TUYỆT MỆNH
 • CHUYỆN VỢ CHỒNG
 • BĂNG NHÂN
 • CHỜ
 • BẠN HỌC ĐẠI HỌC
 • KÉN RỂ
 • VỤ ÁN CHIẾC NÚT ÁO CASMIA
 • Ở TRỌ
 • Ô CHỢ DỪA
 • MẶC CẢM Ê-ĐÍP
 • NGÀY BA MƯƠI MỐT
 • VỤ  ÁN  XÁC  CHẾT  TRONG  BAO  TẢI
 • KÝ  ỨC  LÀM  BÁO
 • TRỘM   LONG   TRÁO   PHỤNG
 • BA   CHÌM   BẢY   NỔI 
 • ĐÁM   CƯỚI   VÀNG 
 • BÁC  SĨ   PHÁP  Y
 • BÁC  SĨ   THÚ  Y
 • KIM   NGÂN   ĐIỀN
 • KÝ ỨC  MÙA  THI
 • GIAI  ĐIỆU  MÙA  HÈ
 • BẠN  VONG  NIÊN
 • LẤY  VỢ  XẤU
 • QUÂN  SƯ
 • CHUYỆN  TÌNH  ĐỒI HOA SIM - Kỳ 1
 • ĐỊA  SỨ
 • NGƯỜI  CÓ CON  MẮT  XANH
 • CÁ CHUỐI  ĐẮM  ĐUỐI  VÌ CON
 • BÁT  TIÊN
 • QUẬN  HE
 • XÁN  ĐI  SỨ
 • TAM  THẬP  LỤC  KẾ
 • CHÚA  TRỊNH  -  NGÀY  TÀN…
 • CÔ BẠN  NGÀY  XƯA  HỌC CHUNG  MỘT  LỚP
 • CẮM  SỪNG
 • BÁT  TIÊN (2)
 • Ô  ĐỐNG  MÁC
 • CHUYỆN  TÌNH  ĐỒI HOA SIM - Kỳ 2 - 3
 • CHUYỆN  TÌNH  ĐỒI HOA SIM - Kỳ 4
 • BÃO GIẬP MƯA VÙI - Chương 1 & 2 & 3
 • CON  TẠO  XOAY  VẦN
 • ĐUA CHÓ
 • NGƯỜI CON HIẾU THẢO
 • LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN
 • TÌNH YÊU BÃO TÁP
 • ÂM   MƯU VÀ ÁI TÌNH
 • BÃO GIẬP MƯA VÙI - Chương 4 & 5 & 6
 • NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
 • BÃO GIẬP MƯA VÙI - Chương 7 & 8 & 9
 • BÃO GIẬP MƯA VÙI - Chương 10 & 11 & 12

 • PHÊ BÌNH VĂN HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC “THỜI MỞ CỬA”
 • SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DUY
 • SUY NGHĨ VỀ ĐỀ TÀI TRONG SÁNG TÁC VĂN HỌC
 • VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC
 • SÂN KHẤU TUỒNG - NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
 • VỀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG ĐỂ XÂY DỰNG TUỒNG HIỆN ĐẠI
 • MÙA XUÂN NHỚ THI SĨ NGUYỄN BÍNH
 • VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU “THƠ MỚI” HIỆN NAY
 • NHÀ VĂN – NHÀ GIÁO DƯƠNG QUẢNG HÀM , MỘT NHÂN CÁCH SÁNG TRONG
 • VĂN CAO – DÒNG SUỐI MƠ KHÔNG VƠI CẠN …
 • TÌM CON ĐƯỜNG VỀ NGUỒN , ĐỂ XÁC ĐỊNH BẢN SẮC CỦA CON NGƯỜI VN, BẢN SẮC CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
 • VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU “THƠ MỚI” HIỆN NAY (Bài 2)
 • NHÂN VẬT TRUNG TÂM CỦA NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU
 • VŨ ĐIỆU CHĂM-PA
 • ĐỘC ĐÁO THÁP CHÀM
 • NGHỆ THUẬT DIỄN XƯỚNG HƠ AMON CỦA NGƯỜI BANA TÂY NGUYÊN
 • DÀN CỒNG CHIÊNG CỦA NGƯỜI JRAI
 • ĐỆ  NHẤT  DANH  TÁC : TAM  QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA
 • HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG THƯỢNG KINH  KÝ SỰ
 • TRUYỀN  KỲ  MẠN  LỤC – THIÊN  CỔ  KỲ  BÚT
 • TẢN  ĐÀ - THI  SĨ CỦA  HAI  THẾ  KỶ
 • VŨ TRỌNG PHỤNG - TÀI HOA BẠC MỆNH
 • BẠCH VÂN CƯ SĨ TRẠNG  TRÌNH
 • HỒNG  HÀ  NỮ  SĨ  - HỒNG  NHAN
 • THI  TRUNG  HỮU  NGUYỆT 
 • HỒ XUÂN HƯƠNG - BẢY NỔI  BA CHÌM VỚI NƯỚC NON 
 • NGUYỄN  TRÃI - MỘT TẤC LÒNG ƯU ÁI CŨ 
 • ĐỌC CÂY BÚT ĐỜI NGƯỜI  
 • BA CÂY BÚT NỮ ĐẠI NÁO VĂN ĐÀN ĐẦU THẾ KỶ 21
 • BÍCH KHÊ , Thi Sĩ có "những câu thơ hay vào bực nhất trong thơ Việt Nam” 
 • ĐỌC LẠI  BÓNG CHỮ CỦA LÊ ĐẠT
 • ĐỔI MỚI QUYẾT LIỆT NGUYỄN MINH CHÂU
 • TRUYỆN NGẮN - ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI
 • NGỰ SỬ VĂN ĐÀN PHAN KHÔI
 • TRƯƠNG TỬU LÀ AI?
 • THI PHÁP HỌC - LỊCH SỬ VÀ VẤN ĐỀ
 • SARTRE VÀ VĂN HỌC