• Đồng Ngọc Hoa
 • Sinh năm 1946
 • Tại : Lạc Chính Trực Khang,Trực Ninh, Nam Định
 • Nguyên sĩ quan QĐNDV
 • Hội viên hội VHNT
 • Hội viên hội Khoa học lịch sử Việt nam
 • Giải thưởng báo chí Trung ương
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chúng tôi là Bộ đội Cụ Hồ (in chung) NXB-QĐND
 • Dấu ấn thời gian(in chung) NCPB-VHNT
 • Thi sĩ Nguyễn Bính thơ và đời(in chung) NCPB-VHNT
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Trực khang (chủ bút)
 • Lịch sử Phật giáo Huyện Trực Ninh
 • Trạng Nguyên Đào Sư Tích đời và thơ văn
 • ...........................
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI • THÁP CỬU PHẨM LIÊN HOA , CHÙA CỔ LỄ
 • Á Nam Trần Tuấn Khải
 • Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị Một Sĩ Phu Yêu Nước Thương Dân
 • Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa , Chùa Hà Trại
 • Cầu Vô Tình Ở Trực Ninh Nam Định
 • Lai Lịch Công Chúa Liễu Hạnh
 • Di Tích Dạ Trạch Vương ở Đại Nha
 • Lược Sử Chùa Cổ Lễ
 • Thiền Sư Minh Không
 • Phật Giáo Ở Việt Nam
 • Nam Định Với Lễ Hội Tháng Tám Giỗ Cha
 • Người Đặt Tên Cho Hà Nội Xưa Là Thăng Long
 • Hòa Thượng Thích Thế Long , Bậc Chân Tu Khả Kính
 • Phật Giáo Nam Định Quá Trình Du Nhập và Phát Triển
 • CHÙA PHỔ MINH (CHÙA THÁP)
 • CHÙA NINH CƯỜNG
 • ĐỀN THỜ TỐNG THÁI HẬU Ở VIỆT NAM
 • Lễ Hội Tại Chùa Cổ Lễ
 • TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN
 • CHÙA LINH ỨNG
 • Người Có Duyên Giữ Hồn Cốt Dân Tộc
 • VÀI SỰ TÍCH XƯA
 • Người Đào Hầm Bí Mật
 • Nước Cáy Quê Tôi
 • CHIẾU CÓI NGHĨA TRUNG
 • Trước Giờ Mìn Nổ
 • VĂN HÓA DÂN GIAN TRÊN ĐẤT TRỰC KHANG
 • NĂM BÍNH THÂN VỚI NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 1
 • NĂM BÍNH THÂN VỚI NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 2
 • HÒA THƯỢNG PHẠM QUANG TUYÊN
 • LÃO HÓI- chương 1 & 2 - tiểu thuyết
 • Người Về Với Giậu Mùng Tơi