ĐỒNG CHUÔNG TỬ

. Tên Thật: Nguyễn Quốc Huy
. Sinh năm 1980
. Tại Bình Thuận. . Hiện sống tại Sài Gòn.