• Tên thật Trần văn Thuận, tự là Cát Sỹ, hiệu Đoàn Thuận.
 • Nguyên quán La Gi, Binh Thuận
 • Hiện cư ngụ tại tp Hồ Chí Minh.
 • Dạy học [nguyên hiệu trưởng trường PTTH Nguyễn Huệ]
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Mùa bấc biển - thơ - [1995]
 • Lời chiều - thơ - [1996]
 • La Gi ngàn xanh - thơ - [1997]
 • Lửa đêm mưa - thơ -[1998]
 • Lửa đầu non - thơ -[1999]
 • Khoảng lặng của hoa - thơ -[2001]
 • Tượng - thơ -[2002]
 • Đời sậy - thơ -[2003]
 • Sắc phượng - thơ -[2006]
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • THẦM NGHĨ
 • DƯỜNG NHƯ
 • QUANH QUẨN
 • Ở NÚI
 • TRƯỚC DÒNG SÔNG
 • LƯU NGUYỄN
 • MỘT MÙA ĐI
 • VỀ MÁI XƯA
 • NHÀ MẸ XƯA
 • CHIỀU TỐI
 • THỜI GIAN
 • TỊCH LIÊU
 • CÕI YÊN HÀN
 • CHIỀU TRÊN BÃI BIỂN
 • CHIỀU TRÔI
 • TRONG QUÁN CHIỀU
 • CHIỀU LỤC BÁT - 2.
 • TÀN MẢN CHIỀU XUÂN
 • NHỊP MÙA
 • GIỌT THỜI GIAN
 • VỀ THĂM PHƯƠNG XÍCH LÔ
 • VỀ PHỐ NHỚ SƠN
 • RU LỤC BÁT
 • TIỄN SƠN NAM NHỚ BÙI GIÁNG
 • MƯA
 • Lũ không tên
 • lũ quét làng chài Phước Thiện
 • Hà Nội, mưa lụt lịch sử
 • PHÁC THẢO HOA
 • CHUYỆN CÕI NGƯỜI
 • BƯỚC CHÂN NGƯỜI
 • BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU
 • SAÌGON NHỮNG NĂM 60
 • CUỐI CHẠP VỀ NÚI MÂY TÀO
 • TUYẾT LẠNH TRỜI ÂU
 • TUYẾT BẤT NGỜ RƠI Ở CHÂU ÂU
 • TUYẾT RƠI TRÊN ĐẤT NHẬT
 • CHIẾC LÁ NGÀY VỀ
 • CHIỀU THU PHAI
 • HẺM PHỐ và TÔI
 • HẺM PHỐ CHIỀU
 • ÂM THANH HẺM PHỐ ĐÊM
 • CHIẾC LÁ và GIỌT SƯƠNG
 • CHẾT LÂM SÀNG MỘT VIÊN CUỘI
 • MỘT ĐÓA MAI
 • LỤC BÁT TAM CÚ
 • NƯỚC NAM có còn ”VUA NAM Ở”?