• Sinh năm 1922 ở Phú Thọ, trung du Bắc Việt.
  • Học qua Trường Albert Sarraut.
  • Viết văn từ khi còn ở ban tiểu học.
  • Tác phẩm đấu tay:" Đôi kính" đăng trên" Tiểu thuyết Thứ bẩy" năm 1949 ở Hà Nội, được Đại Nam văn hiến Xuất bản cục in thành sách năm 1964.
  • Ông là con rể kịch tác gia Vũ Đình Long, vừa chủ báo vừa chủ nhà xuất bản lớn thời tiền chiến.
  • Năm 1975, Đinh Xuân Cầu (còn là nhà làm chính trị ở miền Nam) lọt vào danh sách "đi học tập cải tạo"- rồi từ đó ,bặt vô âm tín- nhớ lại, giữa năm 1950, tác giả bị cầm tù ở Khu IV Thanh Hóa. sau vượt ngục trở về Hà Nội năm 1953.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI