• Quê quán : Quảng Bình
  • Sống và làm việc tại Đức Linh, Bình Thuận - Nam Việt Nam.
  • ĐÃ XUẤT BẢN :

  • - Góc Khuất (tập truyện ngắn)
  • - Tuyển tập kịch ngắn.
  • - 1990 : Giải thường Kịch bản đoạt giải B khu vực phía Nam
  • - 2004 : Giải nhất Hội thi kịch ngắn Quân khu 7.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI