. Sinh 1936 tại Bắc Việt.
. Cựu Thẩm Phán Toà Án Thiếu Nhi trước 1975 tại Sài Gòn.
. Đã có thơ đăng trên tuần báo Đời Mới (Sài Gòn-1954), qua bút danh Minh Lượng.

. Xuất bản tập thơ "Vô Cùng" (NXB Sùng Chính Viện - 1960 , Uyên Thao chủ trương), in ronéo.
Tập thơ gồm 118 bài gồm ba đề mục: Vô Cùng, Trong Thành Phố, Bài Thơ Yên Nghỉ.
Bià và phác hoạ chân dung : hoạ sĩ Vị Ý
. Hiện sống tại San Diégo- California - Hoa Kỳ

♣♣♣


. Born : 1936 - North Viet Nam.
. Former Judge of Teenager's Court at Gia Dinh (before 1975)
. His poems were printed in Doi Moi weekly ( Saigon – 1954) with his pen name Minh Luong and were published in a book, named "Endless" (Sung Chinh Vien publishing house, 1960).
There were 118 poems in the book, with three chapters: Endless, In The City, A Poem For Resting.
. He's living in San Diego – California (USA).