• Đặng Tiến là một phê bình và tiểu luận gia
 • Bút hiệu Nam Chi
 • Sinh ngày 30 tháng 3 năm 1940 tại xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng.
 • Năm 1960, vào Sài Gòn học Đại học Văn Khoa – 1963 ra trường, đi dạy tại trường cấp 3 A.Yersin (Đà Lạt).
 • Từ 1966, sang Berne (Thụy Sĩ) làm ngoại giao.
 • Từ 1968, tới Pháp, tiếp tục học tại Đại học Paris và bắt đầu công việc dạy Pháp văn 4 ngày (18 giờ)/tuần cho một trường cấp 3 ở Orléans (cách Paris 100km)
 • Cùng với GS Tạ Trọng Hiệp, thành lập ra Ban Việt học tại ĐH Paris 7, giảng dạy ở đây từ 1969 - 2005, với 4 giờ/1 tuần.
 • Hiện sống tại Orléans Pháp.
 • Trước năm 1975, ông xuất bản phê bình văn học ở Nam Việt Nam, trong đó có một cuốn sách Vũ trụ thơ, một nghiên cứu của Nguyễn Du, Bà huyện Thanh Quan, Tản Đà, Hàn Mặc Tử và Đinh Hùng (Sài Gòn: Giao Điểm, 1972).
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Vũ Trụ Thơ II - nxb Thư Ấn Quán, 2008
 • Thơ - Thi Pháp và Chân Dung - NXB Phụ nữ 2009
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI