• Tên thật là Đặng Hữu Xướng
  • Sinh ngày 20-10-1951
  • Quê quán: Hành Thiện Xuân Khu Xuân Trường Nam Định
  • Hội viên Hội Nhà Văn Tp HCM .
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Thằng Người gỗ 1993
  • Mối tình đàu 1996
  • Cô gái vùng chiến tuyến 2005
  • 11 truyện ngắn của Đặng Hồng Quang 2007
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI