• Đặng Hà My sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.
  • Hiện làm nghành y tế và văn hóa bên CHLB Đức và Việt Nam.
  • Hà My đã có nhiều thơ in ở trong và ngoài nước.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Nhiên sơ- NXB Văn Học, 2011.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI