• Tên thực : Đàm Thị Thành
  • Quê quán : Thanh Hóa.
  • Tốt nghiệp ĐH Hàng Hải Khoa Công nghệ thông tin năm 2005.
  • Chuyên viên Công nghệ thông tin : trình phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu, nghiên cứu và phát triển phần mềm mới.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI