• Thanh Nhung là bút hiệu của bà Công Huyền Tôn Nữ Nha Trang.
  Thuộc dòng dõi vua Minh Mạng và ông hoàng thi sĩ Tuy Lý Vương, Thanh Nhung sinh ra ở Nha Trang, là con đầu lòng của nhà văn nhà thơ quá cố B. D. Ái Mỹ và nữ sĩ Tâm Tấn (bà cũng có hai bút hiệu khác là Trinh Nữ và Trinh Tiên).
  Thanh Nhung bắt đầu làm thơ một vài năm trước khi xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí Phổ Thông năm 1958, và tiếp tục đăng thơ trên báo nầy cho đến năm 1965. Trong khi du học tại Nhật vào những năm đầu thập niên 60, Thanh Nhung giữ liên hệ với Tao Ðàn Bạch Nga do thi sĩ Nguyễn Vỹ chủ xướng. Ngoài ra, Thanh Nhung có mặt trong hai tuyển tập: Tiếng Thơ Miền Trung với Cao Hoành Nhân và các bạn, Hoa Mười Phương với Ðịnh Giang và các bạn, cùng xuất bản năm 1959.
  Trong các thập niên kế tiếp, Thanh Nhung đăng thơ rải rác trong các tạp chí ở hải ngoại.
  Thanh Nhung đã giảng dậy tại nhiều trường Đại Học tại Hoa Kỳ, Nhật, Mã Lai...
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • SÁCH, TRUYỆN :

  . The Moon of Hoa Binh - 1994.
  . Folk Narratives from Vietnam - 1985.
  . More Folk Narratives from Vietnam - 1985.
  . Favourite Stories from Vietnam - 1978 & 1979.
  . Vietnamese Folklore - 1970.

  THƠ :
  Phần lớn với bút hiệu Thanh Nhung

  . Tiếng Thơ Miền Trung - 1959.
  . Hoa Mười Phương - 1959
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI