• Tên khai sinh : Phạm Minh Tâm.
 • Năm sinh : 1943.
 • Mất ngày 19.02.2014 tại SàiGòn
 • Nơi sinh : Làng Phú Bình , Hàm Liêm , Hàm Thuận , Bình Thuận [Phan Thiết].
 • Trước 1975 :giáo sư Toán , Khóa 25 Thủ Đức.
 • Sau 1975 : Làm thuê.
 • Nghiệp văn :
  . Trước 1975 : - Khởi viết 1959 , bài đăng báo đầu tiên là một vở kịch với tựa đề TRƯỚC GIỜ CHIA TAY tại đặc san SINH HOẠT Sư Phạm Qui Nhơn 1962 .
 • Có bài đăng trong các tờ : Phổ Thông , Thời Nay , Đất Sống, Bút Hoa , Nghệ Thuật , Hừng Sáng , Quần Chúng , Thái Độ, Tình Thương , Văn Học ,Văn
 • Các Bút hiệu khác : Trần Đức Tâm , Từ Dạ Vũ , Điệu Vũ Dương , Đại Lãnh .
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  Thi Tập :
 • Trong Mặt Trời Buồn-Văn Học - 1967
 • Quê Hương Thơ Và Nước Mắt –Mai VN-1968
 • Cuộc Tình Người –Kỷ Nguyên-1969
 • Thơ phổ nhạc :
 • Lời Tình Buồn – phổ nhạc : Vũ Thành An – 1968
 • Năm Mới - phổ nhạc : Phan Ni Tấn - 1970
 • Sau 1975 : Ngưng viết hơn 30 năm, hiện viết ở tạp chi văn học : Quán Văn [tục bản Ý Thức] - Saigon và các websites như vanchuongviet.org, luanhoan.net…


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI