• Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1957 tại Hà Nội
 • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội,
 • Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
 • CVP Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống,
 • Biên Tập Viên trang lucbat.com...
 • Hiện cư ngụ tại Hà Nội

 • Tác Phẩm Đã Xuất Bản:

 • Khoảng trời hoa nắng (Thơ)
 • Hồn phố (Tản văn)
 • Cõi riêng (Thơ)
 • Nhớ một thuở Viêng Chăn (Bút ký tư liệu)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI