• Sinh năm 1939 tại Nam Định Bắc Việt
 • 1958 Theo học khóa 7 sĩ quan trừ bị Thủ Đức
 • 1963 Từ binh chủng pháo binh đổi sang quân chủng không quân
 • 1968 -1969 Giám đốc tại bộ Thông Tin- Chủ bút nguyệt san Lý Tưởng Bộ Tư Lệnh Không Quân
 • 1972 Tốt nghiệp đại học văn khoa Sài Gòn.
 • 1973 Cấp bậc Trung Tá không quân- Tham mưn phó chiến tranh chính trị sư đoàn 4 KQ Cần Thơ.
 • 1975-1984 Tù nhân cộng sản Việt Nam, qua nhiều trại cải tạo từ Nam ra Bắc.
 • 1987 Vượt biên đến định cư tại San Jose Hoa Kỳ
 • 1989 Sáng lập viên Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam
 • 1990- 1996 Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do (2 nhiệm kỳ)
 • 1995 Sáng lập viên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
 • 1997-2000 Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.
 • Tác Phẩm đã xuất bản:

 • Tiếng hát trên cánh đồng xanh 1972 (Tuyển tập truyện ngắn)
 • Thắp Sáng Quê Qương 1991(-Tuyển Tập Thơ Văn Hội Văn Nghệ Sĩ
 • Việt Nam Tự Do- Viết chung)
 • Vận Động Lịch Sử 1991 (Biên Luận Chính Trị -Viết chung ) • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI