• Bút danh Nam Thắng
 • Năm sinh: 1940
 • Quê quán: Thôn Đại An, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
 • Chỗ ở hiện nay: phường Hạ Long, thành phố Nam Định.
 • Nguyên bộ đội chuyển ngành rồi nghỉ hưu.
 • Là Hội viên bộ môn thơ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định.
 • TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

 • Chặng đường hoa (Thơ – 2004)
 • Năm tháng xôn xao (Thơ – Nxb. Lao động, 2006).
 • Lạc nẻo đường trăng (Thơ – Nxb. Hội Nhà văn, 2011).
 • Tác phẩm in chung:

 • Vườn thơ tao ngộ (Nxb. Trẻ)
 • Chưa nhắm đã say (Nxb. Trẻ)
 • Hà Nội trong tim (Nxb. Giao thông vận tải)
 • Bút xưa 6 (Nxb. Văn hóa dân tộc)
 • Thắp sáng đường thi (Nxb. Văn hóa dân tộc. – T.1 và T.2)
 • Ngàn dặm tình thơ (Nxb. Thanh niên)
 • Tác giả thơ Việt Nam đương đại (Nxb. Thanh niên)
 • Những bài thơ Việt Nam hay lạ xưa nay (Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh)
 • 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Thiên Trường Nam Định (Nxb. Hội Nhà văn)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • MÀU THỜI GIAN
 • SÔNG NGÂN
 • EM BIẾT KHÔNG
 • ĐƯỜNG XUYÊN THỦY ĐỘNG
 • HƯƠNG SƠN 1
 • TRẢ NGAY
 • GỬI LIÊN HIỆP QUỐC
 • TAM ĐẢO XANH 1
 • ĐỘNG PHONG NHA
 • Thung lũng vùng quanh
 • Trời phú
 • Chân dung nhà văn
 • Chốt then
 • Thảm án
 • LẠC NẺO ĐƯỜNG TRĂNG
 • SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN
 • BUÔNG CÂU
 • NÚI PHẬT BÀ
 • CHIÊM BAO MÔNG LUNG
 • ĐỘNG TIÊN SƠN PHONG NHA KẺ BÀNG
 • Nước máy
 • Ăn mày giả
 • Phỗng đá
 • BÁO ĐỘNG
 • CHỢ LÀNG
 • GỬI TỨ THƠ
 • HƯƠNG SƠN 4
 • NGƯỢC THỜI GIAN
 • CỔNG TRỜI TAM ĐẢO
 • HƯƠNG SẮC HỒN QUÊ
 • ĐỀN HÙNG
 • LỜI RU CỦA MẸ
 • NĂM THÁNG XÔN XAO
 • CỬA TÒ VÒ
 • VIẾNG NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH
 • HƯƠNG SƠN 6
 • GỬI ƯỚC MƠ
 • CÕNG PHỐ VỀ LÀNG
 • NGÀY ẤY GHÉ THĂM
 • LỐI CŨ
 • BÌNH MINH
 • KỲ ĐÀI HÀ NỘI
 • ĐIỆN KÍNH THIÊN
 • HƯƠNG SƠN 3
 • HƯƠNG SƠN 2
 • ĐIỆN CÀN NGUYÊN