CHÚC MAI

  • Tên thật: Nguyễn Thị Chúc
  • Sinh năm: 1939 tại Hà Nội
  • Thuở nhỏ học nội trú trường Soeur Tân Định -Sài Gòn , Bảo Long và Bùi Thị Xuân Đà Lạt.
  • Hiện sống và viết tại TP Đà Lạt
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • DẤU HÀI VƯƠNG (Thơ, 2003)
  • THỜI GIAN NỖI NHỚ (in chung với Lê Bá Duy, NXB Văn Nghệ, 2006)…
  • CÕI TỊCH NHIÊN (thơ, 2009)
  • TÌNH KHUYẾT (thơ Chúc Mai & Lê Bá Duy, NXB Văn nghệ, 2009)
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI