• Họ và tên: Triệu Văn Huấn
 • Đạo hiệu kiêm bút hiệu: Chí Thành
 • Năm sinh: 10/ 10/ 1946 (Bính Tuất)
 • Quê quán: Khu Du Nghệ, TT Quốc Oai Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
 • Chuyên môn: Hán Nôm
 • Hội viên CLB thơ Việt Nam
 • Phó Chủ nhiệm CLB thơ Việt Nam, chi nhánh Quốc Oai
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Tác phẩm: Tạo Hoá với Chí Nhân (thơ)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • cảm hoài
 • bạn thơ gặp lại !
 • tháng ba mùa hội!
 • bức tranh quê
 • vãng cảnh bái đính
 • hoài niệm