• Tên thật : Tôn Nữ Khuê
  • Bút danh : Châu Nữ Khuê – Hoa Bâng Khuâng
  • Nơi sinh : Thừa Thiên – Huế
  • Nghề nghiệp : Giáo viên
  • Hiện sống tại : Thiên Thai – Huế
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI