• Họ tên thật : ĐÀO MẠNH HÙNG.
  • Sinh ngày 11.09.1983.
  • Quê Quán: Phú Xuyên, Hà Tây.
  • Nghề nghiệp: Tự do.
  • Địa Chỉ Hiện Tại: Thành Phố Hà Đông, Hà Tây.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI  • TRANH! 
  •  VÔ ĐỀ
  • TÌNH THU  
  •  TIA NHÌN!
  • TĨNH-HOÀ-THANH-KÍNH