BÙI THANH XUÂN


  • Tên thật là Bùi Thanh Xuân
  • Sinh năm 1956
  • Hiện sống tại Đà Nẵng
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI