• Sinh năm 1954.
 • Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
 • Đại tá.
 • Chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội ND Việt Nam.
 • Phó Chủ Tịch Chi Hội nhà văn Quân đội Nhân Dân.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
 • Quà bất tử (tập truyện ngắn)
 • Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
 • Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
 • Biển cạn (tập truyện ngắn)
 • Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
 • Cõi đời hư thực (tiểu thuyết) • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • TÌNH RỪNG
 • CHUYỆN NHỎ
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 1
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 2
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 3
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 4
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 5
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 6
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 7
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - kỳ thứ 8
 • CÁI CHÂN
 • RANH GIỚI MONG MANH
 • MỘT DÃY TƯƠNG TƯ
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 9
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 10
 • XIN CÁM ƠN
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kỳ thứ 11
 • CHAI NƯỚC MẮM
 • CÕI ĐỜI HƯ THỰC - tiểu thuyết - kết
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương I
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương II
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương III
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IV
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương V
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VI
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VII
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương VIII
 • QUÀ BẤT TỬ
 • LÒNG MẸ
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương IX
 • GIỜI CAO ĐẤT DÀY - tiểu thuyết - chương X - Kết
 • CÔNG TY LIÊN DOANH
 • Tình Phố Núi
 • CON TÔM CỜ