• Tên thật Bùi Ngọc Tuấn
 • Sinh năm 1947 tại Thái Bình
 • Vào Nam năm 1954.
 • Theo học Chu Văn An Sài Gòn..
 • Tốt nghiệp cử nhân triết đông phương tại đại học Văn Khoa Sài gòn
 • Dạy học tại Ðơn Dương, Gia Ðịnh (1969-1975).
 • Hiện định cư tại Minneapolis, Minnesota từ Tháng 6-1975.
 • Khởi viết năm 1961 trên các tạp chí Ngàn Khơi,Khởi Hành, Nghệ Thuật, Hoài Bảo...
 • Tổng thư ký tòa san bán nguyệt san Lạc Việt, tuần báo Hiện Tượng
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Đồ Gốm Cổ, Một Nền Văn Hoá Thuần Việt (Biên Khảo, 2006)
 • Tưởng Ca (thơ, 2000)
 • Rừng Trăng Sương Khói (thơ, 2002)
 • Say Giữa Mùa Trăng (thơ, 2004)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • SẦU GỞI BẠN
 • BÀI CA DÂNG RƯỢU
 • HUẾ, TRỞ LẠI
 • NHỚ BẠN
 • CÓ NGƯỜI TẶNG CHAI RƯỢU ĐẾ, UỐNG SAY NHỚ CHUYỆN XƯA
 • HOA ĐÀO NĂM TRƯỚC
 • TRĂNG HUYỀN SỬ
 • ĐÀLẠT SẦU THƯƠNG
 • MẦU HOA HỌC XÁ
 • DẤU XƯA
 • ĐÊM MÙA HÈ Ở DIÊM ĐIỀN VỚI HỒNG HIỂN
 • THƯƠNG NHỚ NGÀN NĂM
 • ĐÊM TRĂNG BÊN HỒ GƯƠNG CUỒNG GÍO
 • THƠ GỬI PHÚC TY
 • HƯƠNG SẦU CA
 • ĐÊM TRĂNG MÙ SƯƠNG NGHE ĐÀN BUỒN TRÊN SÔNG HƯƠNG
 • MỘNG HỒNG HIỂN
 • ĐÊM HUYỄN MỘNG CHỜ TRĂNG
 • ĐÊM TRĂNG MÙA ĐỔI NGHE CUNG ĐÀN BUỒN
 • MỘT ĐÊM TRÊN CÁNH ĐỒNG TUYẾT PHỦ
 • ĐÊM MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
 • MỚI ỐM DẬY ĐÊM NẰM NGHE MƯA VIẾT GỬI TRẦN TUẤN KIỆT
 • THĂNG LONG
 • TƯƠNG GIANG DẠ BẠC
 • TƯƠNG TƯ
 • VỀ CHỐN XƯA, NHỚ " HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ "
 • ĐÊM TRUNG THU UỐNG RƯỢU CÙNG BẠN CŨ
 • TRĂNG MÙA XUÂN TRÊN BÃI BIỂN NHẬT LỆ
 • TRĂNG SOI CUỐI PHÓ GÍO CÒN DƯ THANH
 • SINH NHẬT CA
 • THƠ GỬI NGUYỄN ĐỨC SƠN
 • ĐÀN TRĂNG
 • TRĂNG
 • THƠ HỒNG HIỂN
 • TRỞ VỀ ĐƠN DƯƠNG
 • ĐÊM SAY, MÙA ĐỔI NGHE SẦU VỌNG ÂM
 • TRĂNG THU SẦU TƯỞNG TRỜI PHƯƠNG CŨ
 • ĐÊM THU BUỒN VỌNG TIẾNG CHIM KHUYA
 • DẠ VŨ KHÚC
 • sầu gửi bạn
 • thảng thốt sầu, say bên hồ gương
 • đêm cuối năm nghe mưa vọng vời cố quận
 • thương nhớ ngàn năm
 • cuối đường phiêu lãng
 • nhớ người xa
 • thủa xa người
 • buổi sáng bên hồ centennial
 • đêm mưa mộng nắng quê nhà
 • một mình
 • thơ cuối năm
 • trở về thôn vỹ
 • trăng nguyệt thực
 • thương tưởng người xưa
 • đêm buồn uống rượu một mình
 • sầu tư hương
 • xuân tư hương
 • gái huế
 • buồn đêm say
 • say ánh trăng vàng
 • đêm mùa đổi, thống hận ngút sao khuya
 • men rượu đêm xuân
 • giấc mộng đêm trăng mùa thu
 • say gửi Phan Nhật Nam
 • đàn vọng đêm mưa
 • mời rượu
 • nhớ bạn
 • lòng nặng cơn say
 • chiều mưa thương nhớ
 • quán vắng đêm buồn, ngồi uống rượu một mình
 • đêm nhớ mưa Saigon
 • đêm sa mạc, say dâng anh hùng tận
 • có người tặng chai rượu đế, uống say nhớ chuyện xưa
 • bài ca dâng rượu
 • huế, trở lại

 • CÀ PHÊ ĐÁ
 • BUỔI CHIỀU Ở FORT CHAFFEE
 • Người Quận Trưởng Phủ Lý
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 1
 • THƠ ? TẠI SAO ?
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 2
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 3
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 4
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 5
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 6
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 7
 • ĐỒ GỐM CỔ, MỘT NỀN VĂN HÓA THUẦN VIỆT - Kỳ thứ 8 - Kết.
 • TÓM LƯỢC LỊCH SỬ QUỐC HIỆU NƯỚC TA
 • Nguyễn Đức Sơn, Riêng Một Cõi
 • Trần Tuấn Kiệt, mây phiêu du