. Sinh ngày 08 tháng 11 năm 1943
. Tại Giáp Nhị,Thịnh Liệt, Hà Nội
. Trú quán : Sài Gòn

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Buổi trưa về Phú Thọ, ronéo, Sài Gòn 1962
- Thơ Bùi Đức Long, NXB Con Đuông, Cần Thơ 1972
- Tôi luôn như mới bắt đầu, NXB Trẻ, tp HCM, 1998
- In chung nhiều tuyển tập, thơ đã đăng tạp chí Văn, Thời Tập, Văn Học, Hiện Tượng....(trước 1975), Tuổi Ngọc (sau 1975)...