BÍCH NHÃN HỒ

. Tên thật Phan Văn Tiến Đức
. Sinh năm 1950 tại Quãng Nam
. Bút danh: Bích Nhãn Hồ - Bích Nhãn Hồ Nhân.
. Cựu học sinh La Salle Taberd
. Tú Tài Pháp - Cử Nhân giáo khoa Pháp văn - Giáo Viên Pháp Văn tại Việt Nam.
. Hiện cư ngụ tại Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
. Làm thơ và dịch thơ từ năm 1970
. Chuyên dịch thuật Pháp Việt - Việt Pháp.
. Cộng tác viên báo Le Courrier du VN - Giác Ngộ - Đại Đoàn Kết...

TÁC PHẨM ĐÃ DỊCH :

. Ngõ cụt của François Mauriac
. Dịch Thơ Guillaume Apolinaire