Việt Văn Mới
Việt Văn Mới Newvietart


*** Vĩnh Biệt Nữ Văn Sĩ Mai Thục - Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị trân trọng thông báo cùng qúy văn nhân thi hữu và độc giả : Nhà Văn Nữ Mai Thục vừa qua đời vào ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội hưởng thọ 68 tuổi . Việt Văn Mới Newvietart vừa mất đi một người em gái, một người bạn , một nhà văn . Nguyện cầu hương linh nữ văn sĩ Mai Thục sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng *** Vĩnh Biệt Nữ Văn Sĩ Mai Thục - Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị trân trọng thông báo cùng qúy văn nhân thi hữu và độc giả : Nhà Văn Nữ Mai Thục vừa qua đời vào ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội hưởng thọ 68 tuổi . Việt Văn Mới Newvietart vừa mất đi một người em gái, một người bạn , một nhà văn . Nguyện cầu hương linh nữ văn sĩ Mai Thục sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng *** Vĩnh Biệt Nữ Văn Sĩ Mai Thục - Từ Vũ, Nguyễn Thị Dị trân trọng thông báo cùng qúy văn nhân thi hữu và độc giả : Nhà Văn Nữ Mai Thục vừa qua đời vào ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội hưởng thọ 68 tuổi . Việt Văn Mới Newvietart vừa mất đi một người em gái, một người bạn , một nhà văn . Nguyện cầu hương linh nữ văn sĩ Mai Thục sớm phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng . ***

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn