*** NƯỚC MẤT CÒN HY VỌNG SẼ CÓ NGÀY CÒN LẤY LẠI . BỊ NGOẠI BANG XOÁ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THÌ MUÔN ĐỜI TUYỆT DIỆT ! *** *** NƯỚC MẤT CÒN HY VỌNG SẼ CÓ NGÀY CÒN LẤY LẠI . BỊ NGOẠI BANG XOÁ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THÌ MUÔN ĐỜI TUYỆT DIỆT ! *** *** NƯỚC MẤT CÒN HY VỌNG SẼ CÓ NGÀY CÒN LẤY LẠI . BỊ NGOẠI BANG XOÁ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THÌ MUÔN ĐỜI TUYỆT DIỆT ! ***

Việt Văn Mới
Việt Văn Mới Newvietart

*** TIN BUỒN : NHÀ VĂN LÊ VĂN THIỆN VỪA QUA ĐỜI TẠI KHÁNH HÒA VÀO NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2018 HƯỞNG THỌ 71 TUỔI . TỪ VŨ VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN . CẦU CHÚC HƯƠNG LINH NHÀ VĂN SỚM ĐƯỢC PHIÊU DIÊU NƠI CÕI VĨNH HẰNG *** TIN BUỒN : NHÀ VĂN LÊ VĂN THIỆN VỪA QUA ĐỜI TẠI KHÁNH HÒA VÀO NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2018 HƯỞNG THỌ 71 TUỔI . TỪ VŨ VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN . CẦU CHÚC HƯƠNG LINH NHÀ VĂN SỚM ĐƯỢC PHIÊU DIÊU NƠI CÕI VĨNH HẰNG *** TIN BUỒN : NHÀ VĂN LÊ VĂN THIỆN VỪA QUA ĐỜI TẠI KHÁNH HÒA VÀO NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2018 HƯỞNG THỌ 71 TUỔI . TỪ VŨ VÀ TOÀN BAN BIÊN TẬP VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN . CẦU CHÚC HƯƠNG LINH NHÀ VĂN SỚM ĐƯỢC PHIÊU DIÊU NƠI CÕI VĨNH HẰNG

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn