Việt Văn Mới
Việt Văn Mới Newvietart


*** MỘT DÂN TỘC BẠC NHƯỢC VỌNG NGOẠI HÃNH TIẾN THAM SỐNG SỢ CHẾT LẤY NHỤC LÀM VINH THÌ LÀM SAO ĐẤT NƯỚC ĐÓ, DÂN TỘC ĐÓ CÒN CÓ THỂ TỒN TẠI LÂU DÀI ĐƯỢC - (TỪ VŨ NVA) *** MỘT DÂN TỘC BẠC NHƯỢC VỌNG NGOẠI HÃNH TIẾN THAM SỐNG SỢ CHẾT LẤY NHỤC LÀM VINH THÌ LÀM SAO ĐẤT NƯỚC ĐÓ, DÂN TỘC ĐÓ CÒN CÓ THỂ TỒN TẠI LÂU DÀI ĐƯỢC - (TỪ VŨ NVA) *** MỘT DÂN TỘC BẠC NHƯỢC VỌNG NGOẠI HÃNH TIẾN THAM SỐNG SỢ CHẾT LẤY NHỤC LÀM VINH THÌ LÀM SAO ĐẤT NƯỚC ĐÓ, DÂN TỘC ĐÓ CÒN CÓ THỂ TỒN TẠI LÂU DÀI ĐƯỢC - (TỪ VŨ NVA) ***

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn